Oroande när nyföretagandet minskar

I Di kan vi läsa om att den årliga undersökningen om entreprenörskap är en katastrof för Sverige. Från 2006 till 2013 fördubblades antalet nyföretagare från 4% till 8%. 2014 bröts trenden för startande av nya företag. Detta med hela 1,5 procentenheter till 6,5%. Att trenden bröts just 2014 är knappast förvånande efter alla de företagsfientliga beslut som presenterats av den nya regeringen. Nu börjar fakta komma på resultat av politiken och riktningen är katastrofal.

I Sverige har vi den högsta andelen människor som anser sig kunna se affärsmöjligheter (70%) men när det väl kommer till att starta eget är det bara en liten andel och dessutom krympande. Jag bygger inte orsakerna på fakta, men känner ett tydligt samband. Med en regering som sågar det mesta av inspiration och engagemang för att starta nya företag så kan det inte bli annat resultat än detta.

Det som oroar mest är att man upplever att man är näringslivsvänlig. Eller säger det i alla fall. Det visar på en stor okunskap om verkligheten och ett styvmoderligt behandlande av företagandet. Om nyföretagandet minskar med 1,5% enheter på ett år har något gått katastrofalt fel. Men om man har en regering som tror att ett innovationsråd nästan helt utan entreprenörer, skall inspirera till entreprenörskap hade man lika gärna kunnat styra landet från månen.

Det klart att inspirationen till nyföretagande minskar när man försämrar RUT och ROT, när man höjer arbetsgivaravgiften för unga, när man hotar med att öka skattebelastningen på företagare (3:12), när man diskuterar att införa en tredje sjukskrivningsvecka som företagen skall stå för, när man hotar med att bara de som anställer långtidsarbetslösa skall få lämna anbud på offentliga jobb osv. Att man i samma andetag säger att man stöttar näringslivet måste vara ett skämt.

Att stödet för regeringen sjunker kanske i första hand inte beror på dessa faktorer.  Ej startade företag syns inte i statistiken. Däremot är risken stor att hela landet sjunker med det förhållningssätt regeringen har, till det som skapar välfärden. Jag hoppas någon inser på vilken farlig väg landet är på väg innan det är för sent.


Kommentera