Initiativ för bättre företagsklimat

För några veckor sedan träffade jag Uppsalas nya Näringslivsdirektör Yvonne Näsström över en lunch. Ett mycket trevligt möte där vi pratade om samarbetet mellan Uppsala Kommun och entreprenörer. Entreprenörer som inte fanns i kretsen av Life Science och Uppsala Universitet.
En diskussion, där jag framförde mina synpunkter på Uppsalas akademiska värld, som de flesta entreprenörer inte känner sig hemma i. Något som skapar en form av entreprenöriellt vakuum för alla som inte passar in i den akademiska världen. Man finns, man verkar i staden och man driver sitt företag, men man känner inte att man har något sammanhang.

Denna första lunch ledde till en inbjudan från Yvonne, att träffa en grupp entreprenörer för en första diskussion. Målet att försöka förbättra samarbetet och skapa förutsättningar för ett livligare näringsliv för ”vanliga” företagare. Vi är sex entreprenörer i gruppen. Maria Mähl Mattson – AplhaCE, Gustav Nordlindh – Royal Streaming, Matilda Mielind – Bosses Friserare, Charlotte Säfström – Hotell von Kraemer, Magnus Hasselteg – Viva Media och undertecknad.

Första timmen berättade vi om våra erfarenheter som företagare i Uppsala. En stad som är så genomakademisk att vi upplever att kommun, landsting och andra institutioner som ALMI  ser övrigt företagande som ett B-lag. Detta B-lag med 19.000 företagare i Uppsala, som verkar och får samhället att fungera.

Vi var överens om att den största utmaningen handlar om att ändra attityd från politiker och tjänstemän. Från Yvonne och hennes kollegor ser man en förbättring, men det är en lång väg att gå. För allt handlar ju om attityder och här är avståndet mellan beslutsfattare och entreprenörer milslång. Något som Svenskt Näringslivs näringslivsbarometer bevisat år efter år. Uppsala är riktigt dåligt, men nu skall vi se framåt.

Något som vi alla tyckte var viktigt förutom attityden, var avståndet mellan politiker, tjänstemän och entreprenörer. I kommunen och landstinget har vi väldigt få personer med erfarenhet från eget företagande. Självklart blir det ett hinder när man skall förstå varandra.

Några förslag var politikermentorskap (politiker får en företagare som mentor), politikerluncher med entreprenörer (placeras varannan så man blir tvungen att prata med någon utanför kommunen), co-working arena för att hitta gemensamma mötesplatser i vardagen och hur man skall utveckla olika företagarevent.

Stort tack till mina entreprenörskollegor och Yvonne Näsström, Cecilia Linder och Ann-Charlotte Berger från Kommunen.  Till nästa möte i augusti skall vi ha funderat kring några första steg i en lång process. Innan dess hinner vi entreprenörer träffas och förhoppningsvis komma med några konkreta förslag. Trevlig sommar!!

 

Oroande när nyföretagandet minskar

I Di kan vi läsa om att den årliga undersökningen om entreprenörskap är en katastrof för Sverige. Från 2006 till 2013 fördubblades antalet nyföretagare från 4% till 8%. 2014 bröts trenden för startande av nya företag. Detta med hela 1,5 procentenheter till 6,5%. Att trenden bröts just 2014 är knappast förvånande efter alla de företagsfientliga beslut som presenterats av den nya regeringen. Nu börjar fakta komma på resultat av politiken och riktningen är katastrofal.

I Sverige har vi den högsta andelen människor som anser sig kunna se affärsmöjligheter (70%) men när det väl kommer till att starta eget är det bara en liten andel och dessutom krympande. Jag bygger inte orsakerna på fakta, men känner ett tydligt samband. Med en regering som sågar det mesta av inspiration och engagemang för att starta nya företag så kan det inte bli annat resultat än detta.

Det som oroar mest är att man upplever att man är näringslivsvänlig. Eller säger det i alla fall. Det visar på en stor okunskap om verkligheten och ett styvmoderligt behandlande av företagandet. Om nyföretagandet minskar med 1,5% enheter på ett år har något gått katastrofalt fel. Men om man har en regering som tror att ett innovationsråd nästan helt utan entreprenörer, skall inspirera till entreprenörskap hade man lika gärna kunnat styra landet från månen.

Det klart att inspirationen till nyföretagande minskar när man försämrar RUT och ROT, när man höjer arbetsgivaravgiften för unga, när man hotar med att öka skattebelastningen på företagare (3:12), när man diskuterar att införa en tredje sjukskrivningsvecka som företagen skall stå för, när man hotar med att bara de som anställer långtidsarbetslösa skall få lämna anbud på offentliga jobb osv. Att man i samma andetag säger att man stöttar näringslivet måste vara ett skämt.

Att stödet för regeringen sjunker kanske i första hand inte beror på dessa faktorer.  Ej startade företag syns inte i statistiken. Däremot är risken stor att hela landet sjunker med det förhållningssätt regeringen har, till det som skapar välfärden. Jag hoppas någon inser på vilken farlig väg landet är på väg innan det är för sent.